2BS-M

91 m2 * / 82.4 m2 *** Diện tích đo từ tim tường đến tim tường
** Diện tích đo từ mép trong tường đến mép trong tường
Các bản vẽ không theo tỷ lệ và chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tơi rất cẩn trọng trong việc đảm bảo tính chỉnh xác của các bản vẽ. Tuy nhiên chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Địa chỉ: 584 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
Hotline: (84-28) 377 38 777 - Email: rp@kepland.com.vn

Copyright © 2016-2018 The View at Riviera Point. All rights reserved.